Търсене

Клиентско обслужване: (+357) 22314160

FX & CFD ТЪРГОВИЯ Е СВЪРЗАНА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН РИСК

В зависимост от размера на депозита ви, вашата сметка може да бъде отредена с един от трите ВИП статуса. Ако имате няколко сметки, общата сума на средствата по всички тези сметки ще бъде взета под внимание.

Услуги Статус Professional от $50,000 Статус VIP GOLD от $100,000 Статус VIP PLATINUM от $500,000
Личен мениджър

През работно време

5 дни в седмицата

От 9.00 до 21.00

По всяко време

5 дни в седмицата (с изключение на специално обявените за официални празници и почивни дни)

По всяко време

7 дни в седмицата (с изключение на специално обявените за официални празници и почивни дни)

За VIP Status – през работно време (5 дни в седмицата, от 9.00 до 21.00). За VIP GOLD и VIP PLATINUM – По всяко време на деня, 7 дни в седмицата (с изключение на специално обявените за официални празници и почивни дни)

ФУНКЦИИ НА ЛИЧНИЯ МЕНИДЖЪР

Личния мениджър е вашият личен асистент и консултант, който е наясно с нюансите и тънкостите на финансовите пазари.

Той е специалист от висока класа, който е в състояние не само да разреши незабавно всякакви технически казуси, но също може да имате, но също така и да организира за вас бързи депозити / тегления, да ви консултира за широк кръг продукти и услуги на TeleTrade.

Нашият екип за техническа поддръжка е на разположение и ще се радва да помогне на всеки клиент 24 часа, 5 дни в седмицата, независимо от техния статус. Въпреки това, личния мениджър може да реши много по-широк спектър от въпроси.

Възнаграждение при спестяване

Месечни печалби в размер на 12% на година по специални условия за отстъпка

Месечни печалби в размер на 13% на година по специални условия за отстъпка

Месечни печалби в размер на 14% на година по специални условия за отстъпка

 • TeleTrade предлага на всички клиенти (не само ВИП), да се присъедини към Програмата за възнаграждение 24% с месечно изплащане. На ВИП клиентите се предоставят някои специални допълнителни ползи.
 • Клиентите VIP GOLD или VIP PLATINUM получават дори по-висок процент на възнаграждение - 26% и 28% годишно - на базата на същите специални условия.
 • Възнагражденията се начисяват в началото на следващия календарен месец. ВИП клиентите получават 24% на година възнаграждение (2% на месец), VIP GOLD клиентите получават 26% възнаграждение (2.16% на месец), а VIP PLATINUM клиентите получават 28% възнаграждение (2.33% на месец).
 • Възнаграждението се начислява във VIP клиентската сметка за всички месеци, през които няма теглене. Условието, което трябва да бъде изпълнено, за да се начисли това възнаграждени е незначителна дейност в търговската сметка. За да получите месечна печалба, размера на изтъргуваните лотове за всеки месечен период не трябва да бъде по-малък от размера на средствата в началото на месечния период в съотношение 1 лот за 1000 USD. Например, 200 лота за 100,000 долара в началото на месеца, 300 лова за 150,000 долара и така нататък. Независимо от вида на сметката на клиента, изчисляването на комисионната включва само затворени позиции, включващи FOREX и CFD за метали. Тези позиции трябва да отговарят на следните изисквания:
  • времетраенето на отворена позиция да поне 2 минути (120секунди);
  • разликата между цената на позицията на отваряне и затваряне да е най-малко 0,05% от цената на отваряне (еквивалент на около. 0.0005 пипса на EUR / USD).
 • Моля, имайте предвид, че в случай, че има някакви останали суми от бонус в сметката, удължена по-рано според различни бонус програми на TeleTrade, общата сума с тези бонуси е включена автоматично в размера на средствата в началото на месечния период. Поради това, необходимия брой изтъргувани лотове, които са необходими, за да получите бонус лихва в края на месечния период се изчислява на базата на общия размер на средствата в началото на един и същ месечен период, който включва и бонусите. В примера по-горе, размерът на средствата трябва да се разглежда като общата сума на средствата. Ако собствения капитал на клиента е 100,000 долара в сметката, включително текущите печалби или загуби за всички позиции, и, да речем, още 10,000 USD като бонуси, след това общия размер на средствата по сметката е 110,000 USD, и за да получи кумулативен бонус в края на месечния период, клиентът трябва да има най-малко 220 изтъргувани лота.
 • В същото време, всички други бонуси, получени по рано от клиента, не са включени в общата сума, въз основа на която се изчислява кумулативна бонус лихва.
 • Основната сума за кредитиране на месечно възнаграждение е общият размер на собствения капитал на клиента по сметката в края на месечния период, без средствата, депозирани в сметката в рамките на този месечен период. С други думи, събирателната лихва не се отнася за новите депозирани средства за непълен месечен период. Въпреки това, събирателната лихва се отнася до печалбата, натрупана в рамките на този месечен период, включително печалбата, натрупана в рамките на един непълен месечен период.
 • Да кажем, базиран на същия пример, общият размер на средствата по сметката в края на месечния период, като се вземат предвид резултатите от всички отворени и затворени позиции, както и бонусите, е 160,000 долара. 20000 USD на тази сума е печалбата, придобита от клиента в рамките на месечния период, и 40 000 щатски долара са допълнителните средства, депозирани в сметката на клиента в един и същ месечен период. При условие, че клиентът затвори над 110 лота за месеца, в началото на следващият месечен период клиентът ще получи +2% от 120,000 щатски долара, т.е. 2,400 USD. Сумата от 40,000 USD, депозирана в рамките на месечния период не е обект на месечно изчисление за възнаграждение. Възнаграждението се начислява върху собствения капитал на клиента на стойност 100,000 долара и 20 000 щатски долара печалба, натрупана в месечния период.
 • Ако VIP клиент има няколко търговски сметки, изчисляване и изплащане на възнаграждение се извършва поотделно за всяка сметка.

Тези специални условия се прилагат за всички VIP статуси.

За повече подробности по отношение на процедурата по изплащане по кумулативна лихва, моля свържете се с Вашиямениджър.

* предмет от Условия и положения

Намалени спредове и суапове във формата на комисионни (в полза на клиента) на транзакция

За всеки лот, затворен над установената минимална граница *

Кеш-бек към търговска сметка

TeleTrade частично изплаща обратно (кеш-бек) на своите клиенти разходите за затворени операции през съответния месец. Размерът на кеш-бек зависи от VIP-статуса на клиента и се изчислява въз основа на размера на спреда при затваряне позицията и комисионната, която клиентът плаща за извършването на операция. Сумата за кеш-бек не може да надвишава $ 10 за лот. Изплащането се извършва към сметката на клиента в началото на всеки месец до 5-то число, следващ месеца за отчитане.

Условия за кеш-бек

Сметката на клиента трябва да има ВИП статус в началото и в края на отчетния месец, и в датата кеш-бек превода.

Клиентът не трябва да тегли своите средства от сметката през отчетния месец.

Само затворени позиции на Forex и CFD за метали ще бъдат взети под внимание. Операциите трябва да отговарят на следните условия:

Операцията трябва да бъде с продължителност поне 2 минути (120 секунди);

разликата между цената на отваряне и затваряне трябва да бъде поне 0,05% от цената на отваряне (приблизително ~ 0,0005 пипса за EUR/USD).

Пример за изчисляване на обратно изплащане за затворена позиция:

Да предположим, че през отчетния месец клиент е затворил позиция с 10 лота на EURUSD.

Спреда за затваряне е 0,6 пипса или $60 за 10 лота на двойката EURUSD.

Комисионната за отваряне е $80.

Така, в началото на следващия месец клиентът ще получи 25% възвръщаемост от сумата от $ 140, което е равно на $ 35.

«Зелена линия» – специално определена линия за сделките при VIP-услуги

Специална телефонна линия (отделен номер за ВИП клиенти)

Депозиране без комисионни

Компанията ще компенсира извършването на банкови или платежни системи по време на прехвърлянето на средства от вашите сметки за търговия - моля, свържете се с вашият мениджър

Предварително зареждане (до 20% от депозита)

Бързо попълване на сметка от дружеството под формата на безлихвено авансово плащане за срок до 2 седмици

Нуждата от бързи депозити може да възникне, например, когато клиент би искал да започне търговия с по-високи обеми или за поддържане на отворена позиция. Решенията за компанията да правят авансови вноски за поддържане на отворена позиция се взема от финансовия отдел на TeleTrade Финансов за всеки отделен случай.

Освен това, един от нашите експерти по поддръжката винаги е готов да ви помогне в комфорта на някой от нашите офиси, разположени в повече от 200 града в 30 страни по света. Ако е необходимо, ще бъдат снабдени с компютър и високоскоростна интернет връзка или Wi-Fi.

Ние винаги ще се радваме да ви видим и ще сме готови да предоставяме подкрепа на високо равнище, за да направим работата ви удоволствие!

Безплатен достъп до всички работни срещи и обучителни програми

Включително по-задълбочено обучение и специални семинари - моля, свържете се с Вашия мениджър

 

ВНИЕМАНИЕ: * Моля, имайте предвид, че изчисляването на изтъргуваните лотове в MT5 се различава от изчисляването в MT4. Търговските ползи ще бъдат кредитирани по сметката за завършена сделка. Например: когато отворите позиция за покупка на два лота в EURUSD. Следващата позиция е продажба на същата валутна двойка с обем от 1 лот. Това означава, че общата ви позиция в EURUSD е 1 съществуващ лот за покупка. За изчисляването на търговските ползи ще се счита един пълен лот, ако вие затворите този лот.

Отворете ВИП сметка

Декларация за поверителност

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

 • © 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade DJ International Consulting Ltd е регистрирана като Инвестиционен посредник в Кипър (CIF) под регистрационен номер HE272810 и е лицензирана от Cyprus Securities and Exchange Commission (Комисия за ценни книжа и фондови борси в Кипър) (CySEC) под лицензионен номер 158/11.

  TeleTrade DJ International Consulting Ltd оперира в съответствие с Директивата за Пазарите на Финансови Инструменти (MiFID).

 • Информацията на този сайт е само с информационна цел. Всички описани услуги и информация са получени от източници, считани за надеждни. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") и / или трети страни - източници на информация предоставят услуги и информация, без каквато и да е гаранция. Докато ползвате тази информация и услуги, Вие се съгласявате с това, че при никакви обстоятелства TeleTrade не носи отговорност към никое физическо или юридическо лице, за каквато и да е загуба или вреда, цялостно или частично причинени от упование на тази информация и услуги.

 • TeleTrade си сътрудничи със SafeCharge Limited, която е институция за електронни пари, оторизирана и регулирана от Централната банка на Кипър, и е пълноправен член на MasterCard Europe и Visa Europe.
  Ние също така си сътрудничим с Moneybookers и Neteller, които предлагат електронни портфейл услуги, оторизирани и регулирани от Financial Conduct Authority.

  Моля прочетете нашите Условия за ползване.

 • За да подобрим преживяването на нашите посетители при разглеждането на сайта ни, TeleTrade DJ използва бисквитки в нашите уеб услуги. Докато продължавате да разглеждате този сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. Ако не сте съгласни с това, можете да промените настройките на браузъра си по всяко време. Прочетете повече

  TeleTrade DJ-International Consulting Ltd в момента не предоставя услугите си на жители или граждани на САЩ.

Свържете се с нас
Споделяне в
социалните мрежи
Онлайн
консултант
Request a callback
Начало на страницата