Търсене

Клиентско обслужване: (+357) 22314160

FX & CFD ТЪРГОВИЯ Е СВЪРЗАНА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН РИСК

Услуги

Сметка за Форекс търговия

Всеки може да печели на финансовите пазари. TeleTrade предлага най-удобните и благоприятни условия за тези, които искат да увеличат капитала си.

Преди да започнете да търгувате, трябва да отворите сметка за търговия в своя Личен кабинет. Чрез тази сметка за търговия се извършват трансакции, с цел да се гарантират вашите сделки.

Определете сумата, която ще депозирате в сметката си, изберете вида сметка и инструменти за търговия.
 • Вид управление на сметка

  Самостоятелна търговия и Синхронна търговия. Изберете вариант, след като оцените предимствата на всеки вид. Копирайте автоматично сделки на успешни търговци и печелете точно като тях. Търгувайте самостоятелно и печелете още повече!

 • Първоначален капитал

  Извлечете максимума от вашите инвестиции! Размерът на сметката ви има значение: първоначалният ви капитал е в основата на бъдещите ви печалби. В зависимост от количеството, сметката ви може да е способна да се задържи в един от трите VIP статута.

 • Търговски инструменти

  Най-доходоносните инструменти за печалба са на разположение на клиентите на TeleTrade: валути (Forex инструменти), CFD върху акции, CFD върху метали, CFD върху валути.

Самостоятелно
управление

Опитайте самостоятелно: Отворете сметка за търговия, депозирайте, изтеглете търговския терминал и започнете да търгувате.

Синхронна
търговия

Доверете се на опита: При използване на този тип управление, можете да реализирате печалба по всяко време, освободени от необходимостта да вземате решения за всяка сделка. Копирате сделки на опитни трейдъри в сметката си в автоматичен режим, като запазвате пълен контрол над парите си.

Minimize
 • ДемоДемо сметка
 • СтандартнаСтандартна сметка
 • ПрофесионалнаПрофесионален статус на сметката
 • VIP ЗлатнаСтатус VIP Златна
 • VIP ПлатиненаVIP Platinum
Демо сметка

Изградете реални търговски умения, без да рискувате собствените си пари! Можете да отворите демо сметка с $ 50,000.

Стандартна сметка

Сумата по сметката ви е $ 2000 или по-голяма.

Общите правила и условия важат за вашите търговски операции.

Професионален статус на сметката

Сумата по сметката ви е $ 50 000 или повече.

Специални правила и условия се прилагат към вашите търговски операции.

Статус VIP Златна

Сумата по сметката ви е $ 100 000 и повече.

Прилагат се специални правила, условия и привилегии.

Статус VIP Платинена

Сумата по сметката ви е $ 500 000 и повече.

Прилагат се специални правила, условия и привилегии.

Minimize
Услуги Статус Professional от $50,000 Статус VIP GOLD от $100,000 Статус VIP PLATINUM от $500,000
Личен мениджър

През работно време

5 дни в седмицата

От 9.00 до 21.00

По всяко време

5 дни в седмицата (с изключение на специално обявените за официални празници и почивни дни)

По всяко време

7 дни в седмицата (с изключение на специално обявените за официални празници и почивни дни)

За VIP Status – през работно време (5 дни в седмицата, от 9.00 до 21.00). За VIP GOLD и VIP PLATINUM – По всяко време на деня, 7 дни в седмицата (с изключение на специално обявените за официални празници и почивни дни)

ФУНКЦИИ НА ЛИЧНИЯ МЕНИДЖЪР

Личния мениджър е вашият личен асистент и консултант, който е наясно с нюансите и тънкостите на финансовите пазари.

Той е специалист от висока класа, който е в състояние не само да разреши незабавно всякакви технически казуси, но също може да имате, но също така и да организира за вас бързи депозити / тегления, да ви консултира за широк кръг продукти и услуги на TeleTrade.

Нашият екип за техническа поддръжка е на разположение и ще се радва да помогне на всеки клиент 24 часа, 5 дни в седмицата, независимо от техния статус. Въпреки това, личния мениджър може да реши много по-широк спектър от въпроси.

Бонус спестовен влог

Месечна лихва в размер на 24% на година при специални условия

Месечна лихва в размер на 26% на година при специални условия

Месечна лихва в размер на 28% на година при специални условия

 • TeleTrade предлага на всички клиенти (не само ВИП) да се присъединят към Кумулативна бонус програма - 24% на годишна база - с месечни плащания. Като за ВИП клиентите са осигурени някои специални допълнителни ползи.
 • VIP GOLD или VIP PLATINUM клиенти получават дори по-висок лихвен процент за бонус - съответно 26% и 28% годишно - на базата на същите специални условия
 • Кумулативния бонус на месечен период се начислява в началото на следващия календарен месец. ВИП клиентите получават кумулативен бонус в размер на 24% годишен лихвен процент (2% на месец), VIP GOLD клиентите получават 26% кумулативен бонус (2.16% на месец), а VIP PLATINUM клиентите получават 28% на година кумулативен бонус (2.33% на месец).
 • умулативния бонус се начислява за VIP клиентска сметка за всички месеци, през които няма теглене. Условието, което трябва да бъде изпълнено за този кумулативен бонус е незначителна дейност в търговската сметка. За да получите месечен лихвен бонус, размерът на изтъргуваните лотове през месеца не трябва да бъде по-малък от размера на средствата в началото на месечния период в съотношение 1 лот за 1000 USD. Например, 100 лота за 100,000 долара в началото на месеца, 150 лота за 150,000 долара и така нататък. Допустими финансови инструменти за търговия, за да се осигури необходимото количество изтъргувани лотове включват само инструменти Форекс и ДЗР (CFD) върху метали.
 • Моля, имайте предвид, че в случай, че има каквито и да било други видове бонус в сметката под различни бонус програми на TeleTrade, общата стойност на всички валидни бонуси автоматично се включва в размера на средствата в началото на месечния период. Поради това, необходимия брой изтъргувани лотове, за да получите лихвен бонус в края на месечния период се изчислява на базата на общия размер на средствата в началото на същия месечен период, който включва и бонуси. В примера по-горе, размерът на средствата трябва да се разглежда като общата сума на средствата. Ако собствения капитал на клиента е 100,000 долара в сметката, включително текущите печалби или загуби за всички позиции, и, да речем, още 10,000 USD като бонуси, общия размер на средствата по сметката е 110000 USD, и да получи кумулативен бонус в края на месечния период, клиентът трябва да има най-малко 110 изтъргувани лота.
 • В същото време, всички други бонуси, получени от клиента не са включени в сумата, въз основа на която се изчислява кумулативен лихвен бонус.
 • Основната сума за начисляване на кумулативен лихвен бонус (на месечна база) е общата сума на собствения капитал на клиента по сметката в края на месечния период, средствата, депозирани в сметката в рамките на този месечен период. С други думи, кумулативния лихвен бонус не се прилага за бонуси и наскоро депозирани средства за непълен месечен период. Въпреки това, кумулативната лихве се прилага към печалбата, натрупана в рамките на този месечен период, включително печалбата, натрупана в рамките на един непълен месечен период.
 • Да кажем, базирано на същия пример, общият размер на средствата по сметката в края на месечния период, като се вземат предвид резултатите от всички отворени и затворени позиции, както и бонусите, е 170 000 USD. 10 000 USD на тази сума е бонус, 20 000 USD е печалбата, придобита от клиента в рамките на месечния период, и 40 000 щатски долара са допълнителни средства, депозирани в сметката на клиента в същия месечен период. При условие, че клиентът затвори над 110 лота в този месечен период, в началото на следващият месечен период клиентът ще получи + 2% от 120,000 щатски долара, т.е. 2,400 USD. Сумата от 40,000 USD, депозирана в рамките на месечния период и бонуса от 10,000 USD не подлежат на изчисляване за месечна лихва. Лихвата се начислява върху собствения капитал на клиента на стойност 100,000 долара и 20 000 щатски долара печалба, натрупана в месечния период.
 • Ако VIP клиент има няколко търговски сметки, изчисляването и изплащането на кумулативна лихва се извършват поотделно за всяка сметка.

Тези специални условия се прилагат за всички VIP статуси.

За повече подробности по отношение на процедурата по изплащане по кумулативна лихва, моля свържете се с Вашиямениджър.

* предмет от Условия и положения

Намалени спредове и суапове във формата на комисионни (в полза на клиента) на транзакция

За всеки лот, затворен над установената минимална граница *

Всяка комисионна се изплаща от TeleTrade на ВИП клиенти за завършени сделки!

Комисионната се изплаща на ВИП клиенти за всеки изтъргуван лот над необходимото количество, въз основа на 10 щатски долара за 1 лот. Допустимите финансови инструменти за търговия, за да се осигури необходимото количество изтъргувани лотове включват само инструментите Форекс и ДЗР (CFD) върху метали. Това е еквивалентно на намаляване на спреда на основните инструменти на Форекс с 1 пипс, и намаляване на спреда с от 5% до 10% за други инструменти.

Положителната комисионна за всеки месечен период се изплаща в началото на следващия календарен месец въз основа на резултатите от предходния месечен период. Комисионната на ВИП клиентите се изплаща за месечния период само ако няма теглене на средства през този период.

Необходимото количество лотове е 1 лот на 1000 щатски долара от основната сума. Основната сума е размерът на средствата в една сметка за търговия в 00:00 на датата на съответния месечен период (с изключение на други бонуси) плюс всички допълнителни депозити, направени от клиента през съответния месечен период.

Моля, имайте предвид, че за да може комисионната да бъде изплатена за затворени сделки, се изисква потвърждение във връзка с изпълнението на определени условия за сметки с VIP статус, както в началото, така и в края на месеца. Което означава, че за да получите този вид VIP комисионна за сделки, извършени през предходния месец, трябва да е потвърден съответният VIP статус в началото на следващия месец (при изплащане на комисионна), включително потвърждение за съответната сума на собствения капитал във VIP сметка - не по-малко от 50 000 USD за VIP сметка, не по-малко от 100 000 USD за VIP GOLD сметки, и не по-малко от 500 000 USD за VIP PLATINUM сметки. Ако капиталът във VIP сметка в началото на месечния период не отговаря на това условие, тогава VIP комисионни за сделки, извършени през предходния месечен период няма да бъдат изплатени в началото на следващия месечен период.

Пример.

1. Депозитът на VIP GOLD клиент е 100000 USD в началото на месечния период. Това е сумата на собствения капитал с изключение на бонуси на клиента. Ако включим и бонуса от 10,000, общата сума ще бъде 110,000 USD.

2. Общата сума (без бонуси) в края на месечния период е 160 000 USD. Ако включим и бонуса, сумата ще бъде 170 000 USD.

3. 20,000 USD е печалбата, придобита от клиента за месеца. Всички позиции, отворени и затворени, се вземат предвид въз основа на ситуацията в края на месеца.

4. 40,000 USD е сумата на допълнителните средства, депозирани в сметката на клиента в рамките на месечния период.

5. Размерът на изтъргуваните лотове е 200.

6. Общия отрицателен суап е 600 USD.

Това означава, че в началото на следващия календарен месец клиентът ще получи:

1. + 2.16% от 120,000 USD, т.е. 2600 USD. изчисляването на месечната лихва не се прилага за сумата 40 000 USD, депозирани от клиента и бонуса от 10,000 USD, отнася се само за първоначалната сума и получената печалба.

2. Освен това, 600 USD за 60 изтъргувани лотове над необходимото количество. Основната сума при изчисляването на възстановяванията на комисионна е 100000 + 40000 = 140000 USD. Клиентът е изтъргувал 200 лота, което е с 60 повече от необходимото количество (в случая 140 лота).

3. И 20% компенсация за отрицателен суап/rollover е 120 USD. По този начин общият размер на допълнителните плащания от дружеството на клиента е 3,320 USD за месеца въз основа на примера по-горе.

«Зелена линия» – a specially dedicated service line for the VIP-service transactions специално определена линия за сделките при VIP-услуги

«Зелена линия» – специално определена линия за сделките при VIP-услуги

Депозиране без комисионни

Компанията ще компенсира извършването на банкови или платежни системи по време на прехвърлянето на средства от вашите сметки за търговия - моля, свържете се с вашият мениджър

Предварително зареждане (до 20% от депозита)

Бързо попълване на сметка от дружеството под формата на безлихвено авансово плащане за срок до 2 седмици

Нуждата от бързи депозити може да възникне, например, когато клиент би искал да започне търговия с по-високи обеми или за поддържане на отворена позиция. Решенията за компанията да правят авансови вноски за поддържане на отворена позиция се взема от финансовия отдел на TeleTrade Финансов за всеки отделен случай.

Освен това, един от нашите експерти по поддръжката винаги е готов да ви помогне в комфорта на някой от нашите офиси, разположени в повече от 200 града в 30 страни по света. Ако е необходимо, ще бъдат снабдени с компютър и високоскоростна интернет връзка или Wi-Fi.

Ние винаги ще се радваме да ви видим и ще сме готови да предоставяме подкрепа на високо равнище, за да направим работата ви удоволствие!

Безплатен достъп до всички работни срещи и обучителни програми

Включително по-задълбочено обучение и специални семинари - моля, свържете се с Вашия мениджър

 
Minimize
Форекс

Цените на валутите са много нестабилни. Това е причината, поради която те са най-предпочитан инструмент за търговия. Валутният пазар е най-големият пазар в света. Докато една валута се понижава, друга нараства, затова можете да печелите от всяко колебание на валутата. Дори по време на криза, можете да изберете една валутна двойка, която да ви донесе печалба.

Условия за търговия за МТ4

Условия за търговия за МТ5

Отворете сметка
CFD върху метали

Благородните метали носят добра стойност по всяко време, а търсенето за тях почти никога не намалява, дори в условия на финансова криза. Чрез инвестиране на спестяванията си в благородни метали, можете да разчитате на това, че те ще се запазят своята стойност през годините. Ето защо златото се нарича сигурно убежище за инвеститорите и в същото време то е високодоходен актив. Въпреки това, цените на златото подложат на колебания, което означава, че можете да се възползвате от търговията със злато. Търгуването с Договори за разлика (CFD) върху злато ви дава възможност да се възползватe от увеличението и понижението на цената на актива. И за разлика от физическата покупка на злато, договорът за разлика върху злато позволява почти мигновено да реагирате на бързите движения на пазарните цени и заключите печалбите в рамките на секунди. Друго съществено предимство е, че няма нужда да се съхранява злато.

Условия за търговия за МТ4

Условия за търговия за МТ5

Отворете сметка
CFD върху
валути

 

Условия за търговия за МТ4

Отворете сметка
CFD върху
акции

Акциите са класическите инструменти за инвестиции, които по традиция са много популярни сред големите инвеститори. Фондовите пазари по света притежават огромен брой акции на различни компании, които се търгуват и дават възможност на инвеститорите да печелят значителни пари, обаче първоначалният капитал трябва да бъде по-голям от този за Forex. Договорите за разлика (CFD) върху акции дават възможност да се възползвате от колебанията в цените на акциите, като се изисква по-малка сума пари от индивидуалните инвеститори, в сравнение с фондовия пазар. Търгувайки със CFD, можете да се радвате на всички предимства от търговията с акции, освен това имате допълнителни възможности за сключване на мечи сделки без ограничения.

Условия за търговия за МТ4

Отворете сметка
CFD върху
стоки

 

Условия за търговия за МТ4

Отворете сметка
Minimize

Моля, прочетете нашите Правила и условия за ВИП услуги.

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

 • © 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade DJ International Consulting Ltd е регистрирана като Инвестиционен посредник в Кипър (CIF) под регистрационен номер HE272810 и е лицензирана от Cyprus Securities and Exchange Commission (Комисия за ценни книжа и фондови борси в Кипър) (CySEC) под лицензионен номер 158/11.

  TeleTrade DJ International Consulting Ltd оперира в съответствие с Директивата за Пазарите на Финансови Инструменти (MiFID).

 • Информацията на този сайт е само с информационна цел. Всички описани услуги и информация са получени от източници, считани за надеждни. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") и / или трети страни - източници на информация предоставят услуги и информация, без каквато и да е гаранция. Докато ползвате тази информация и услуги, Вие се съгласявате с това, че при никакви обстоятелства TeleTrade не носи отговорност към никое физическо или юридическо лице, за каквато и да е загуба или вреда, цялостно или частично причинени от упование на тази информация и услуги.

 • TeleTrade си сътрудничи със SafeCharge Limited, която е институция за електронни пари, оторизирана и регулирана от Централната банка на Кипър, и е пълноправен член на MasterCard Europe и Visa Europe.
  Ние също така си сътрудничим с Moneybookers и Neteller, които предлагат електронни портфейл услуги, оторизирани и регулирани от Financial Conduct Authority.

  Моля прочетете нашите Условия за ползване.

 • За да подобрим преживяването на нашите посетители при разглеждането на сайта ни, TeleTrade DJ използва бисквитки в нашите уеб услуги. Докато продължавате да разглеждате този сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. Ако не сте съгласни с това, можете да промените настройките на браузъра си по всяко време. Прочетете повече

  TeleTrade DJ-International Consulting Ltd в момента не предоставя услугите си на жители или граждани на САЩ.

Свържете се с нас
Споделяне в
социалните мрежи
Онлайн
консултант
Request a callback
Начало на страницата